Γιάννενα: 126 σχολικές καθαρίστριες με τη νέα χρονιάΙωάννινα

Γιάννενα: 126 σχολικές καθαρίστριες με τη νέα χρονιά

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της Τετάρτης η αναμόρφωση του προυπολογισμού που περιλαμβάνει και τις πιστώσεις για