Συνεργασία της AD ESM με την DAMCO ENERGY Α.Ε. στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της ΑλεξανδρούποληςΕπικαιρότητα

Συνεργασία της AD ESM με την DAMCO ENERGY Α.Ε. στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Αλεξανδρούπολης

Η ελληνική εταιρεία DAMCO ENERGY A.E. («DAMCO») ανακοινώνει την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με τους Εταιρεία Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας