Γιώργος Αμυράς: «Η Ζίτσα είναι ένας ευλογημένος τόπος» – Οι νέες προοπτικές στον πρωτογενή τομέαΙωάννινα

Γιώργος Αμυράς: «Η Ζίτσα είναι ένας ευλογημένος τόπος» – Οι νέες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα

Η ρύθμιση που τροποποιεί το Νόμο 998/1979 και αφορά τους δασωμένους αγρούς, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή ήταν