Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στα ΙωάννιναΙωάννινα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στα Ιωάννινα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στα Ιωάννινα στο Θέατρο Ε.Η.Μ Φρόντζου την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.