Έτσι θα γίνει το Μνημείο των Πεσόντων στο ΚαλπάκιΙωάννινα

Έτσι θα γίνει το Μνημείο των Πεσόντων στο Καλπάκι

Τιμή στους 13.976 πεσόντες του Έπους του ’40 θα αποδώσει το Μνημείο Πεσόντων που θα κατασκευαστεί στα πλαίσια του έργου