Ο Νίκος Οικονομόπουλος στα ΓιάννεναΙωάννινα

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στα Γιάννενα

Ιωάννινα, Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, 21.00