Ιωάννινα: Μόνιμο συνεργείο καθαριότητας στην παραλίμνιοΙωάννινα

Ιωάννινα: Μόνιμο συνεργείο καθαριότητας στην παραλίμνιο

Μόνιμη είναι η παρουσία συνεργείου καθαριότητας στην παραλίμνια ζώνη για τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό της περιοχής.