Ιωάννινα: Το Πέραμα τιμά τον Πολιούχο του, Άγιο ΧαράλαμποΙωάννινα

Ιωάννινα: Το Πέραμα τιμά τον Πολιούχο του, Άγιο Χαράλαμπο

Τον Πολιούχο του Άγιο Χαράλαμπο τιμά το Πέραμα Ιωαννίνων την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 φεβρουαρίου.