Απαγορεύεται από σήμερα 1η Νοεμβρίου η αλιεία πέστροφας σε όλη την Περιφέρεια ΗπείρουΕπικαιρότητα

Απαγορεύεται από σήμερα 1η Νοεμβρίου η αλιεία πέστροφας σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου

Ο πληθυσμός της πέστροφας αυξάνεται με τις γεννήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα.