Μy market: Στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς και αναδεικνύεται η πιο συνεπής επιχείρηση στις πληρωμές τηςΕπιχειρείν

Μy market: Στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς και αναδεικνύεται η πιο συνεπής επιχείρηση στις πληρωμές της

Η συνεργασία των My market με εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς δεν αποτελεί είδηση.