Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Run Greece Ιωάννινα την Κυριακή 9 ΟκτωβρίουΙωάννινα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Run Greece Ιωάννινα την Κυριακή 9 Οκτωβρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 9 Οκτωβρίου με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων δρόμου RUN GREECE ΙΩΑΝΝΙΝΑ