Ο ΣΕΒ διευρύνει τους δεσμούς του με την επιχειρηματικότητα της ΗπείρουΕπιχειρείν

Ο ΣΕΒ διευρύνει τους δεσμούς του με την επιχειρηματικότητα της Ηπείρου

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του για τη στήριξη του επιχειρείν στην περιφέρεια, η Διοίκηση και στελέχη του ΣΕΒ προγραμματίζουν