Ιωάννινα: «Μεταφέρει» κάθε μέρα το φούρνο του στα έρημα χωριά και μας συγκινείΙωάννινα

Ιωάννινα: «Μεταφέρει» κάθε μέρα το φούρνο του στα έρημα χωριά και μας συγκινεί

Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν καθημερινά στη δουλειά τους και επιστρέφουν ξέροντας πώς θα είναι περίπου η μέρα τους.