Άρτα: Αναβιώνει η παλιά μορφή του ΞΕΝΙΑΆρτα

Άρτα: Αναβιώνει η παλιά μορφή του ΞΕΝΙΑ

Χρ. Τσιρογιάννης: « Διατηρούμε το αρχιτεκτονικό δημιούργημα του Ζήβα και μετά από 30 χρόνια παραδίδουμε Κάστρο και Ξενία ανοιχτό για