2η Θεματική Συνάντηση Διαβούλευσης με Εμπλεκόμενα μέρη από την περιοχή της Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης της έργου RIVER2RIVER

Τη 2η θεματική συνάντηση διαβούλευσης του έργου με ακρωνύμιο RIVER2RIVER, διοργανώνει ο Δήμος Μετσόβου με θέμα: «Βέλτιστη χρήση υδατικών πόρων στην Ήπειρο». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, στις 17:00, μέσω της πλατφόρμας ZOOM στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .

Σήμερα η αστικοποίηση επηρεάζει έναν ποταμό με πολλούς τρόπους:

  • φυσική δομή: οι τεχνητοί τοίχοι αντικαθιστούν τα καλάμια και τις φυσικές όχθες του ποταμού, ή σε πολλές περιπτώσεις ο ποταμός είναι κρυμμένος υπόγεια,
  • ποιότητα των υδάτων: αυξημένη απορροή από αδιαπέραστες επιφάνειες όπως δρόμοι, στέγες και κήποι και μόλυνση από βιομηχανικές απορρίψεις υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού,
  • ικανότητα υποστήριξης της άγριας ζωής: χάνονται οι φυσικοί διάδρομοι, οι παράκτιες ζώνες και οι ενδιάμεσοι σταθμοί
  • ποσότητα νερού: μειωμένη ροή και μειωμένα επίπεδα υπογείων υδάτων μέσω της άντλησης και αυξημένης ροής από την επιφανειακή απορροή, αυξημένη συχνότητα πλημμυρών και μειωμένη διείσδυση.

Η αποκατάσταση των ποταμών και η διαχείριση των βέλτιστων πρακτικών είναι η βασική ιδέα του έργου RIVER2RIVER, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και αντιστροφή αυτής της υποβάθμισης και στην επίτευξη ευρέων οφελών που οδηγούν σε υγιείς ποταμούς και λεκάνες απορροής.

Στο πλαίσιο της 2ης  θεματικής συνάντησης θα παρουσιαστούν αναλυτικά στους συμμετέχοντες θέματα  σε σχέση με τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων στην περιοχή της Ηπείρου, καθώς και με την αειφόρο διαχείριση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων και υδατικών πόρων, μέσω της υλοποίησης του έργου River2River, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Θεματικής Συνάντησης του έργου RIVER2RIVER

17:00 – 17:15  Καλωσόρισμα

17:15 – 17:30 Η διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων στην περιοχή της Ηπείρου, μέσω της υλοποίησης του έργου River2River

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τολίδης

iNNOS P.C. – Εξωτερικός εμπειρογνώμονας υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό του Έργου

17:30 – 17:50  River2River – Κοινές δράσεις και Δικτύωση για την αειφόρο διαχείριση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων και υδατικών πόρων στην Ήπειρο

Εισηγητής: Χουσίδης Ιερεμίας

Βιολόγος, Διδακτορικός φοιτητής, Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογικών

Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 17:50 – 18:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Το έργο RIVER2RIVER υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, με Συντονιστή Εταίρο τον Δήμο Μετσόβου και λοιπούς Εταίρους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών από την ελληνική πλευρά και τον Δήμο Χιμάρας από την αλβανική πλευρά.