Απολογισμός της 2ης Θεματικής Συνάντησης Διαβούλευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της έργου RIVER2RIVER

Tη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, στις 17:00, πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή θεματική συνάντηση διαβούλευσης του διασυνοριακού έργου RIVER2RIVER. Τη συνάντηση διοργάνωσε ο Δήμος Μετσόβου ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου, ως Επικεφαλής Εταίρος. Το εταιρικό σχήμα υλοποίησης του εν λόγω έργου, συμπληρώνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δικαιούχος 2, Ελλάδα) και ο Δήμος Χιμάρας (Δικαιούχος 3, Αλβανία).

Οι εργασίες της 2ης  θεματικής συνάντησης, την οποία παρακολούθησαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών, αφορούσαν κυρίως σε θέματα αναφορικά με τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων στην περιοχή της Ηπείρου, καθώς και με την αειφόρο διαχείριση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων στην εν λόγω περιοχή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συνάντησης είχε ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης Θεματικής Συνάντησης του έργου RIVER2RIVER

17:00 – 17:15  Καλωσόρισμα

17:15 – 17:30 Η διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων στην περιοχή της Ηπείρου, μέσω της υλοποίησης του έργου River2River

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τολίδης

iNNOS P.C. – Εξωτερικός εμπειρογνώμονας υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό του Έργου

17:30 – 17:50  River2River – Κοινές δράσεις και Δικτύωση για την αειφόρο διαχείριση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων και υδατικών πόρων στην Ήπειρο

Εισηγητής: Χουσίδης Ιερεμίας

Βιολόγος, Διδακτορικός φοιτητής, Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογικών

Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 17:50 – 18:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση