Απολογισμός του Ερευνητικού Έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης της σάρκας και του κελύφους του Μπλε καβουριού (Callinectes sapidus)»

Το έργο «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης της σάρκας και του κελύφους του Μπλε καβουριού (Callinectes sapidus)» υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Ζωολογίας του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη συνεργασία των Εργαστηρίων Αναλυτικής Χημείας, Βιομηχανικής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Το μπλε καβούρι, ή όπως επιστημονικά ονομάζεται “Callinectes sapidus”, ή κατά απόδοση της επιστημονικής του ονομασίας νόστιμος καλός κολυμβητής, εμφανίστηκε στα παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου τη δεκαετία του 50’. Περιλαμβάνεται μεταξύ των 100 πιο επιβλαβών χωροκατακτητικών ειδών της Μεσογείου, καθώς η παρουσία του επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας αλίευσης του για τον περιορισμό της εξάπλωσης του είδους, εξετάστηκε η διατροφική του αξία και οι τρόποι επεξεργασίας της σάρκας με σκοπό την παραγωγή διατροφικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου το κοινό να ενημερωθεί και να εξοικειωθεί με την κατανάλωση του μπλε καβουριού συντάχθηκε ο οδηγός μαγειρικής όπου αναπτύχθηκαν συνταγές μαγειρικής βασισμένες στις ελληνικές συνήθειες με κύριο συστατικό το μπλε καβούρι. Η σάρκα του μπλε καβουριού βρέθηκε πλούσια σε ευεργετικά για την ανθρώπινη υγεία πολυακόρεστα Ω-3 λιπαρά οξέα καθώς επίσης και σε βιταμίνη Ε.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί το κέλυφος του καβουριού διερευνήθηκε εργαστηριακά η παραγωγή βιομηχανικών και άλλων προϊόντων από αυτό και τα ερευνητικά αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς παρήχθησαν χιτοζάνη και υδροξυαπατίτης, προϊόντα τα οποία χρησιμεύουν στη Φαρμακευτική, Ιατρική, Γεωργία, Βιοτεχνολογία, Βιομηχανία Τροφίμων, Χημική Βιομηχανία κλπ. Από τη χιτοζάνη παράχθηκαν αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως φιλμ συσκευασίας τροφίμων με αντιμικροβιακές ιδιότητες και ικριώματα για καλλιέργειες κυττάρων. Στηριζόμενοι στα χημικά και κρυσταλλογραφικά χαρακτηριστικά του κελύφους, το τελικό προϊόν που παράγεται είναι ιδιαίτερα ελκυστικό.

Με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού για τους στόχους και τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου υλοποιήθηκε μια σειρά από δράσεις δημοσιότητας όπως ενημερωτικές ημερίδες σε ευρύ και στοχευμένο κοινό, παραγωγή ενημερωτικού επικοινωνιακού υλικού καθώς και ανάπτυξη ιστοσελίδας του έργου.

Το έργο με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης της σάρκας και του κελύφους του μπλε καβουριού (Callinectes sapidus)» υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bluecrab.project.uoi.gr