Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3 φάσεις η καταβολή του

Νέα δεδομένα -και- στο δώρο Χριστουγέννων, φέρνει η πανδημία και τα αποτελέσματά της. Οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας κάποια στιγμή στο διάστημα από την 1η Μαΐου ως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους θα το λάβουν σε τρεις φάσεις.

Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας οι εργαζόμενοι θα λάβουν το δώρο Χριστουγέννων ως εξής:

– μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα λάβουν από το κράτος την αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί για το διάστημα αναστολών με βάση το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έχουν λάβει το διάστημα μόνο των 7 μηνών δηλαδή από την 1η Μαΐου ως τις 30 Νοεμβρίου

– μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα λάβουν το δώρο Χριστουγέννων από τους εργοδότες που αντιστοιχεί στους ονομαστικούς μισθούς που έλαβαν το διάστημα από την 1η Μαΐου ως τις 31.12.2020.

– μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2021 θα λάβουν από το κράτος την αναλογία του δώρου από τις αναστολές για τον μήνα Δεκέμβριο, δηλαδή το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2020.