Εκδηλώσεις για τις διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Η Μονάδα Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τις ημερίδες και την εκδήλωση για την παρουσίαση της Πράξης:  «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020 (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)». Οι δράσεις παρουσίασης θα πραγματοποιηθούν στα Ιωάννινα στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου “Epirus Palace Congress and Spa” το χρονικό διάστημα από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2023. 

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου και ώρες 10.00-14.00 θα πραγματοποιηθεί η 1η Ημερίδα με ομιλίες για την «Παρουσίαση Δράσεων Παρακολούθησης – Μελετών» του «ΥΜΕΠΕΡΑΑ», ενώ την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου και ώρες 10.00-13.30 θα λάβει χώρα η 2η Ημερίδα με ομιλίες για την «Παρουσίαση των Διαχειριστικών Δράσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τέλος, το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου στις 17.30, θα πραγματοποιηθεί Εκδήλωση προβολής της Πράξης με ομιλίες που στοχεύουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, στο χώρο θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας με την ορνιθοπανίδα της Προστατευόμενης Περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας, θα γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής για κινητά “e-Pirus Birding” και θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό της Μ.Δ.Π.Π. Ηπείρου.

Οι ημερίδες και η εκδήλωση αποσκοπούν τόσο στην ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής και του ευρύτερου κοινού, για τα αποτελέσματα των διαχειριστικών δράσεων και των δράσεων παρακολούθησης, που υλοποιήθηκαν στην Προστατευόμενη Περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ», όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίησή τους για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της Προστατευόμενης Περιοχής.

Οι ημερίδες και η εκδήλωση συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγκεκριμένα από το ΠΕ1 του Υποέργου 1 της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».