Έργο 280 χιλιάδων ευρώ στην παραλίμνια ζώνη – Τι θα περιλαμβάνει

Στην έγκριση των μελετών και των όρων δημοπράτησης για δύο σημαντικά έργα προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενώ παράλληλα καθόρισε την διαδικασία για την ανάθεση μελέτης από την οποία θα προκύψει το ολοκληρωμένο σχέδιο ποδηλατοδρόμων.

Ένα από τα έργα με προϋπολογισμό 280 χιλιάδων ευρώ περιλαμβάνει αναπλάσεις στην παραλίμνια ζώνη.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου είναι:

– Εφαρμογή σταθερής λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους 3,25 μέτρων, ανά κατεύθυνση

– Διαμόρφωση πεζοδρομίου μεταβλητού πλάτους, όπου θα διασφαλίζεται η ελεύθερη εμποδίων όδευση πεζών, πλάτους τουλάχιστον 2,05 μέτρων.

– Διαμόρφωση θέσεων προσωρινής στάθμευσης σε θέσεις που θα καθορισθούν κατά την κατασκευή του έργου

– Διαβάσεις πεζών τουλάχιστον 2,50 μέτρων.

– Κατασκευή όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.