Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Σ. Ιωαννίνων

Καλούνται τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του στην αίθουσα του Συνεδριακού κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου – Στοά Σάρκα, στις 01 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα:

1) Εκλογή προεδρείου Συνέλευσης

2) Έκθεση πεπραγμένων 2022.

3) Οικονομικός απολογισμός 2022.

4) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

5) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

6) Έγκριση προϋπολογισμού για το 2023.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου (βάσει του άρθρου 26 του καταστατικού, έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.