Γιάννενα: Ειδική συνεδρίαση για εκλογή νέου Δημάρχου

dimos ioanniton

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης εκδόθηκε ώστε να καθοριστεί ποιος θα αναλάβει χρέη Δημάρχου μετά την απώλεια του Μωυσή Ελισάφ.

 Η ανακοίνωση αναφέρει:

Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους

       1 κ. Αναστασία Τύρου – Ούζα

  1. κ. Φώτιο Βάββα 
  2. κ. Ευάγγελο Πήχα  
  3. κ. Δημήτριο Παπαγεωργίου
  4. κ. Ελένη Ακονίδου
  5. κ. Χριστίνα Κωτσαντή
  6. κ. Ιωάννη Λυκογιώργο 
  7. κ. Γεώργιο Λώλη
  8. κ. Γεώργιο Αρλέτο    
  9. κ. Νικόλαο Σιορόκα                       

  Με την ιδιότητα του πλειοψηφούντος Δημοτικού Συμβούλου του  επιτυχόντος συνδυασμού «ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»  σας προσκαλώ την  28η/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ»  σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή νέου Δημάρχου, μετά την κένωση της θέσης  του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1  του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει  και αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 4 παρ. 1.α του Ν. 4623/2019. 

                                                             Ο πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος

                                                            

                                                                            Ιωάννης Τσίμαρης