Γιάννενα: Έπεσαν οι υπογραφές για την β’ φάση ανακατασκευής της οδού Πανεπιστημίου

Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου προχώρησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ με τον ανάδοχό του.

Πρόκειται για την δεύτερη φάση ανακατασκευής της οδού Πανεπιστημίου και των καθέτων σε αυτή με συνολικό προϋπολογισμό 500 χιλιάδων ευρώ.

Όπως υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος, το έργο αφορά́ την αποπεράτωση της βελτίωσης – κατασκευής της οδού Πανεπιστημίου η οποία διασχίζει σε όλο το μήκος της το εγκεκριμένο σχέδιο της επέκτασης του οικισμού του Νεοχωρόπουλου.

«Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού αντιμετωπίζονται τα οξυμένα και σοβαρά προβλήματα στην περιοχή και δημιουργούνται οι υποδομές που είναι άκρως απαραίτητες σε έναν οικισμό με ραγδαία οικιστική ανάπτυξη» υπογράμμισε ο κ. Αρλέτος.

Με την υπογραφή της σύμβασης στόχος είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες και το έργο να αποπερατωθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ο συγκεκριμένος δρόμος σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου είναι μια τυπική τοπική αστική οδός με συνολικό μήκος 1520 μέτρα.

Η οδός Πανεπιστημίου σήμερα είναι κατασκευασμένη από την αρχή έως και την διασταύρωση με την Μπέγκα. Στο τμήμα αυτό έχει κατασκευαστεί και το δίκτυο αποχέτευσης.

Στο υπόλοιπο τμήμα είναι διανοιγμένη και η κυκλοφορία πραγματοποιείται σε πλάτος οδοστρώματος μικρότερου των 12 μέτρων.

Με την συγκεκριμένη εργολαβία επιδιώκεται να ολοκληρωθεί η βελτίωση – κατασκευή της οδού Πανεπιστημίου με εργασίας οδοποιίας από την διασταύρωση με την οδό Μπέγκα έως και το τέρμα της οδού.