Γιάννενα: Έπεσε δέντρο σε είσοδο σχολείου – Κλειστό θα παραμείνει σήμερα

Με απόφαση του Δημάρχου, κλειστό θα παραμείνει σήμερα το νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κρανούλας.

Η απόφαση πάρθηκε λόγω πτώσης δέντρου στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος και κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου η οποία αναφέρει συγκεκριμένα:

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

    Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Την πτώση δέντρου που σημειώθηκε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

     Αναστέλλεται η λειτουργία του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού  Σχολείου  της Κοινότητας Κρανούλας Δήμου Ιωαννιτών, σήμερα Δευτέρα 22/01/2024,  προκειμένου να διασφαλιστεί η  σωματική ακεραιότητα των μαθητών. 

*Εικόνα αρχείου