Γιάννενα: Πού θα γίνει διακοπή ρεύματος Πέμπτη και Παρασκευή

Γνωστοποιείται  στο  κοινό  ότι για  να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ λόγω άμεσης και έκτακτης ανάγκης, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

21/9/2023 11:30:00 πμ – 1:30:00 μμ: ΔΩΔΩΝΗ: Πολύγυρος, Ψήνα, Ελευθεροχώρι, Μπαουσιοί, Κουμαριά, Ανθοχώρι, Ασπροχώρι, Πλατάνια, Λίππα (οικ. Ανάληψη), Αρτοπούλα, Καταμάχη, Βαλανιδιά, Πετούσι, Παρδαλίτσα, Ζωτικό.

22/9/2023 7:30:00 πμ – 8:00:00 πμ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Μάρμαρα, και επιχειρήσεις Μαρμάρων Παπαιωάννου – Κοτσίνα – Τσιούρη

22/9/2023 7:30:00 πμ – 1:00:00 μμ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Επιχειρήσεις Μαρμάρων Ευθυμίου – Καραμάνη – Τσιγκόια – Τάτση – Κοσμά – Τσάγκα, πτηνοτροφεία Πρέντζα – Κασιούμη, πέριξ αποθήκης εκρηκτικών Αφών Λέφα, φωτοβολταικοί σταθμοί Βαλκάτ ΑΤΕΒΕ – Νάσιου Παύλου – Ρεκατσίνα Μπάκα Ο.Ε – Σιαφάκα Κων. – Ενεργειακή Κοινότητα Ηπείρου Sunrise Π.Ε.

22/9/2023 12:30:00 μμ – 1:00:00 μμ: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Μάρμαρα, και επιχειρήσεις Μαρμάρων Παπαιωάννου – Κοτσίνα – Τσιούρη