Γιάννενα: Πού θα κοπεί το ρεύμα την Τρίτη

Γνωστοποιείται  στο  κοινό  ότι για  να εκτελεστούν  απαραίτητες  τεχνικές  εργασίες  του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής :

Την Τρίτη 07-12-2021 :

Α) Από ώρα 08:15 πμ έως 11:00 πμ στις παρακάτω περιοχές : οικισμός Κολωνιάτι, οικισμός Νεοκαισάρειας και στην ευρύτερη περιοχή πέριξ επιχειρήσεων Καψιώχας ΑΕΒΕ – ξενοδοχείο ΑΝΟΣΤΡΟ – πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ. Λώλη – κ. Ευθυμίου, Φ/Β Σταθμός κ. Ευθυμίου Ελ., χοιροστάσιο κ. Γιώτη.

Β) Από ώρα 08:15 πμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές : περιοχή μεταξύ Νεοκαισάρειας και Κολωνιάτι πέριξ πτηνοτροφείου κ. Λώλη.

Γ) Από ώρα 14:00 μμ έως 15:30 μμ στις παρακάτω περιοχές : Νεοκαισάρεια πέριξ επιχειρήσεων κ. Βαταβάλη – κ. Τσιέπα.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι  για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.