Γιάννενα: Προσωρινή αλλαγή κυκλοφορίας σε κεντρικό δρόμο λόγω βλάβης των φαναριών

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Περιφερειακής οδού Ιωαννίνων (κόμβος Νεοχωρόπουλου) λόγω βλάβης των φωτεινών σηματοδοτών.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2.Την υπ’ αρίθμ. 6786 / 23 / 470171 από 07-03-2023 αναφορά –πρόταση του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, λόγω έκτακτης περίπτωσης βλάβης των φωτεινών σηματοδοτών:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Παναγιώτη Ασημακοπούλου, από τη διασταύρωση αυτής με την παράπλευρη οδό της Περιφερειακής οδού, μέχρι τη διασταύρωση αυτής με την Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων.
2. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Σπυρίδωνα, από τη διασταύρωση αυτής με την παράπλευρη οδό της Περιφερειακής οδού, μέχρι τη διασταύρωση αυτής με την Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων.
3. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τις λοιπές κοντινούς οδούς.