Γιάννενα: Ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και νηπίων

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ενημερώνει ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων για το Σχολικό Έτος 2022-2023 αρχίζουν την Δευτέρα 16 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις  και τα δικαιολογητικά των εγγραφών & επανεγγραφών υπάρχουν αναρτημένα στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. www.okpapa.gr

Οι ενδιαφερόμενοι τηρώντας τα γεωγραφικά όρια των Σταθμών, τα οποία είναι αναρτημένα στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. καθώς και σε κάθε Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους με τους εξής τρόπους:

• Με δια ζώσης διεκπεραίωση της κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών,  καθημερινά, από ώρα  9:00 πμ έως 12:00 μμ. στον αντίστοιχο Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών.

• Με ταχυδρομική συστημένη επιστολή  που θα περιέχει την  αίτηση  και τα δικαιολογητικά  στην ταχυδρομική διεύθυνση  του αντίστοιχου σταθμού (είναι αναρτημένη στο site του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών).

• Με ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέσω της πλατφόρμας https://polioannina.intellisoft.gr/, η οποία υπάρχει και στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην αίτηση. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή από 16-05 έως και 10-06.

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής για τους Παιδικούς Σταθμούς Λογγάδων, Μαρμάρων και Δροσοχωρίου (που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας) καθώς και για τον 7ο Παιδικό Σταθμό (αναστολή λειτουργίας τη νέα σχολική χρονιά 2022-23), θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο εγγραφών (από 16-05 έως και 10-06), διά ζώσης στα Γραφεία της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής επί της Αβέρωφ 6, στον 2ο όροφο, γραφείο 7.

Για τις εγγραφές και επανεγγραφές ισχύουν τα εξής, όπως τα αναφέρει ο οργανισμός:

  1. Το όριο  ηλικίας  των παιδιών  που  θα  φιλοξενηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι από  18  μηνών  έως  την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

• Στα  βρεφικά  τμήματα θα  φιλοξενηθούν  παιδιά  ηλικίας  από  18 μηνών  έως   2,5   ετών.

• Στα  παιδικά  τμήματα  θα φιλοξενηθούν παιδιά  ηλικίας  από  2,5   ετών έως  την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

2. Θα γίνετε δεκτή μόνο μία αίτηση με τα δικαιολογητικά, ανάλογα τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης (αντίστοιχα  στην αίτηση εγγραφής και στην αίτηση επανεγγραφής).

4. Εμπρόθεσμες  αιτήσεις  θεωρούνται  όσες  υποβληθούν  από Δευτέρα 16 Μαΐου μέχρι και Παρασκευή 10 Ιουνίου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής της αίτησης το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής υποβολής των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από την ημερομηνία κατάθεσης του ταχυδρομείου.

5. Η οικονομική εισφορά (τροφεία) καθώς και ο τρόπος είσπραξης που θα ισχύσει το Σχολ. Έτος 2022-2023 είναι αναρτημένη στο site του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών.

6. Οι πίνακες μοριοδότησης, θα  ανακοινωθούν στο site του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών και σε κάθε Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό αντίστοιχα, την Δευτέρα 27 Ιουνίου. Οι  ενστάσεις  επί  της μοριοδότησης, θα  υποβάλλονται  από  Τρίτη 28 Ιουνίου έως και Παρασκευή 30 Ιουνίου.

7. Η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των εν λόγω (δημοτικών) αιτήσεων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την διαθεσιμότητα των θέσεων που θα προκύψουν σε κάθε Σταθμό, μετά από την συμμετοχή του φορέα μας στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. και τις θέσεις που θα έχουν ήδη καλυφθεί μέσω «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α..

8. Τα οριστικά αποτελέσματα της κατάταξης και η τελική εγγραφή των παιδιών ανά Σταθμό θα ανακοινωθούν μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των αιτούντων μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, και θα  αναρτηθούν στο site του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών, στο οικείο δημοτικό κατάστημα και σε κάθε Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό αντίστοιχα.

9. Παροτρύνουμε τους γονείς να υποβάλλουν την αίτησή τους στις παιδαγωγικές μας δομές, επισημαίνουμε επίσης ότι είναι εξόχως σημαντικό ότι όσοι γονείς πληρούν τις προϋποθέσεις για την φιλοξενία στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. να υποβάλλουν επίσης αντίστοιχη εμπρόθεσμη αίτηση για τις δομές μας, όταν ανακοινωθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Οι γονείς που θα είναι δικαιούχοι του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. είναι απαραίτητο να καταθέσουν το αντίστοιχο voucher προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους, ώστε να εξασφαλίσουν θέση στον Σταθμό εντελώς δωρεάν.