Ιωάννινα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πανεπιστημίου

Εργασίες ανακατασκευής θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της οδού Πανεπιστημίου, στην Κοινότητα Νεοχωρόπουλου.

Για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων από την διασταύρωσή της με την οδό Μπέγκα έως το τέλος της, στην είσοδο του Πανεπιστημίου.

Η απαγόρευση και η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση ενώ η κίνηση των πεζών θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή μέσω της ειδικής σήμανσης που θα τοποθετηθεί όπου απαιτείται.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι το τέλος των εργασιών.