Καταγγελίες για παρανομίες, σκουπίδια και νεκρά ψάρια στα ποτάμια της Ηπείρου

Ανακοίνωση από τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων «ΠΑΜΒΩΤΙΣ» και Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας της Πέστροφας «ΑΣΤΡΑΙΟΣ».

“Για άλλη μια χρονιά, αυτή την εποχή που οι παροχές υδάτων των ποταμών μας βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα, διαπιστώθηκαν ενέργειες ιχθυκαλλιεργητών των ποταμών Βοϊδομάτη και Λούρου, οι οποίες χρήζουν άμεσου ελέγχου ως προς την καταστρατήγηση των όρων Άδειας Χρήσης Νερού και Περιβαλλοντικών όρων, καθώς επηρεάζουν δυσμενώς τους ιχθυοπληθυσμούς και εν γένει υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω ιχθυοτροφικές μονάδες προέβησαν για πολλοστή φορά σε ανεξέλεγκτα έργα υδροληψίας με εκχωματώσεις εκτεταμένης έκτασης στην κοίτη των ποταμών, με αποτέλεσμα την πλήρη εκτροπή των υδάτων διαδοχικά προς τα αντίστοιχα Ιχθυοτροφεία (τα νερά του ποταμού δεσμεύονται και διέρχονται ολοκληρωτικά μέσα από τα ιχθυοτροφεία). Αυτό έχει ως συνέπεια τη διατάραξη του βένθους στην κοίτη και τη διακοπή της απρόσκοπτης ροής νερού κατάντι, με ανυπολόγιστες οικολογικές συνέπειες για την ιχθυοπανίδα, κατά παράβαση της ισχύουσας Νομοθεσίας και μάλιστα την εποχή αυτή που ξεκινά η αναπαραγωγική διαδικασία για τις πέστροφες και η μετακίνησή τους προς τα ανάντι.

Επίσης, στους χώρους της υδροληψίας αλλά και πέριξ των μονάδων παρατηρήθηκαν τα εξής (ιδιαίτερα στην περιοχή του Λούρου) :

  • Χρήση των πλαστικών σάκων των ιχθυοτροφών για φραγή και καθοδήγηση του νερού προς τα ιχθυοτροφεία.
  • Νεκρά ψάρια και σκουπίδια.

Οι Σύλλογοί μας, δραστηριοποιούνται στους ποταμούς και τις λίμνες του Νομού μας, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό, από την ίδρυσή τους και βάσει του καταστατικού τους, μεταξύ άλλων και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας. Για τους λόγους αυτούς, προβαίνουμε για πολλοστή φορά σε καταγγελία προς κάθε αρμόδια Υπηρεσία με σχετικό έγγραφο, το οποίο εκτός των άλλων αποστέλλεται και προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, με την ελπίδα ότι επιτέλους θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Επισημαίνουμε ότι οι Σύλλογοί μας εν μέσω πολλαπλών προβλημάτων και κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στην οικονομία, την υγεία και την ενέργεια, συμμερίζονται απόλυτα την αναγκαιότητα λειτουργίας των οικογενειακών αυτών επιχειρήσεων, όμως αυτό επιβάλλεται να γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων χρήσης νερού και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως αυτές ισχύουν για κάθε Ιχθυοτροφική μονάδα, τήρηση που θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη και αυτονόητη από τους ιχθυοτρόφους.

Αυτό όμως δεν πρέπει για κανένα λόγο να αποτελέσει άλλοθι για την καταστρατήγηση των αδειών λειτουργίας τους και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και της ιδιαίτερα σημαντικής για μας ιχθυοπανίδας, σε συνδυασμό με τις λοιπές έκνομες ενέργειες (λαθραλιεία, ρύπανση κλπ). Αυτά τα γεγονότα αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά την ανεπάρκεια των διενεργούμενων ελέγχων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθιστούν ουσιαστικά άνευ αντικειμένου τις προγραμματισθείσες και ουδέποτε υλοποιηθείσες από το ΥΠ.ΕΝ τοπικές δράσεις για την προστασία των απειλούμενων ειδών της αυτόχθονης πέστροφας (Έργο LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 ΙPE/GR/000002), μετατρέπουν τις μεγαλόπνοες εξαγγελίες περί προστασίας των Γεωπάρκων σε κενές περιεχομένου ασκήσεις επί χάρτου και δυσφημίζουν το εξαγόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής.

 Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ποτάμια και οι λίμνες μας δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός ατόμου ή εταιρείας, αποτελούν περιουσία του Ελληνικού κράτους και επιβάλλεται η διαφύλλαξή τους.”