Καθαρά τα λύματα των Ιωαννίνων από κορονοϊό – Σε ποια περιοχή εντοπίστηκε μόνο

Αναλύσεις στα λύματα της πόλη των Ιωαννίνων γίνονται συστηματικά τους τελευταίους μήνες από τα Εργαστήρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΙ.

Τα δείγματα που λαμβάνονται και οι αναλύσεις έχουν ως σκοπό να δείξουν τη διασπορά του κορονοϊού στην πόλη των Ιωαννίνων.

Από τη δέκατη τέταρτη σειρά δειγμάτων, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΙ, βρέθηκε θετικό σήμα κορωνοϊού μόνο στον Κατσικά ενώ από τη δέκατη πέμπτη (αναλύσεις 23ης Δεκεμβρίου), κατά την οποία ελήφθησαν δείγματα και μέσα από τη δομή προσφύγων, τα σήματα ήταν αρνητικά για όλα τα σημεία δειγματοληψίας της πόλης.