Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή Ημερίδα για το έργο ΤΗΕΜΑ

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Αποτελέσματα υλοποίησης του έργου ΤΗΕΜΑ (New technologies in the service of developing interregional thematic routes – Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ανάπτυξης διαπεριφερειακών θεματικών διαδρομών) », την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στις 11:30 π.μ.

Η ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .

Ο στόχος του έργου ΤΗΕΜΑ είναι αφενός να ενισχύσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομία της περιοχής μέσω νέων «έξυπνων» τεχνολογιών και θεματικού τουρισμού, προσελκύοντας νέο κοινό και προσφέροντας ποιοτικές και προηγμένες υπηρεσίες προς όλους και αφετέρου να βελτιώσει την συνολική εμπειρία του χρήστη που δρα ως τουρίστας στην διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο ΤΗΕΜΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τον εναλλακτικό τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ηπείρου και Αργυροκάστρου, παρουσιάστηκαν οι θεματικές διαδρομές και η εφαρμογή που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, τόσο για την ελληνική πλευρά όσο και για την αλβανική πλευρά, αλλά και συνολικά τα αποτελέσματα και τα οφέλη που προέκυψαν για τη διασυνοριακή περιοχή  από την υλοποίηση του έργου ΤΗΕΜΑ.

 

Το Πρόγραμμα της Διαδικτυακής Ημερίδας περιελάβανε αναλυτικά τα παρακάτω:

 

11:30 – 11:35

Καλωσόρισμα Εισηγητών

 

11:35 – 11:50

H Ήπειρος του εναλλακτικού τουρισμού και το ενιαίο δίκτυο μονοπατιών της Περιφέρειας Ηπείρου

 

Εισηγητής: Ηλίας Γκαρτζονίκας, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Ηπείρου

 

11:50 – 12:05

Σύντομη επισκόπηση του έργου ΤΗΕΜΑ [«Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ανάπτυξης διαπεριφερειακών θεματικών διαδρομών»].

 

Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταγκίκας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

 

12:05 – 12:20

Χρήση νέων τεχνολογιών και πολιτιστικές διαδρομές: η εφαρμογή ΤΗΕΜΑ. Κύρια χαρακτηριστικά και καινοτομία.

 

Εισηγητής: Χρήστος Μπέλλος, Lime Technology IKE

 

12:20 – 12:35

Οι διαδρομές ΤΗΕΜΑ στην περιοχή της ΠΕ Ιωαννίνων.

 

Εισηγητής: Δημήτρης-Χαράλαμπος Παπαϊωάννου & Γεωργία Κιτσάκη, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

 

12:35 – 12:50

Οι διαδρομές ΤΗΕΜΑ στην περιοχή του Αργυροκάστρου.

 

Εισηγήτρια: Matilda Naco, Regional Center for Development and Cooperation

 

12:50 – 13:05

Οι δραστηριότητες του έργου ΤΗΕΜΑ στην περιοχή του Αργυροκάστρου.

 

Εισηγητής: Arian Korkuti, Institution of the Prefect of Gjirokaster Region

 

13:05 – 13:20

Η επίδραση των προσωπικών εμπειριών των δημοσιογραφικών αποστολών στην περιοχή μέσω του έργου ΤΗΕΜΑ.

 

Εισηγητής: Θοδωρής Αλεξίου, Εξωτερικός Συνεργάτης της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων

13:20 – 13:30

Ερωτήσεις-Απαντήσεις. Συζήτηση