Οριστικό τέλος για τον Φορέα Καλαμά και Αχέροντα

Οριστικό τέλος για τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά- Αχέροντα ο οποίος επίσημα καταργείται.

Καθολικός διάδοχος του Φορέα καθίσταται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) πράγματ ο οποίο συνέβη και με τους υπόλοιπους φορείς που καταργήθηκαν.