Πώς ελέγχουμε την υγεία της μπαταρίας του οχήματός μας

Η μπαταρία του οχήματός μας αποτελεί νευραλγικό σημείο για τη λειτουργία του ίδιου το οχήματος, μιας και είναι υπεύθυνη για την εκκίνηση του κινητήρα και σε πολλές περιπτώσεις για την παροχή ενεργείας σε κάποια από τα συστήματά του, ακόμη κι όταν ο κινητήρας λειτουργεί. Η μπαταρία για να έχει ρεύμα, φορτίζεται από το δυναμό του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του κινητήρα.

Πώς ελέγχουμε την υγεία της μπαταρίας του οχήματός μας

Για να ελέγξουμε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, απαιτείται η μέτρηση της κατάστασης φόρτισής της με ένα βολτόμετρο, είτε αναλογικό, είτε ψηφιακό. Προτού δούμε τη διαδικασία που απαιτείται για τη μέτρηση, σας υπενθυμίζουμε να φοράτε πάντα κατά τη διάρκεια της μέτρησης ένα ζευγάρι λαστιχένια γάντια και γυαλιά προστασίας. 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Βγάλτε το κλειδί από τη μίζα αφού σβήσετε τον κινητήρα.

Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο (θετικό) του βολτάμετρου στο θετικό πόλο της μπαταρίας. 

Συνδέστε το μαύρο καλώδιο (αρνητικό) του βολτάμετρου, στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

Καταγράψτε το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Αποσυνδέστε το μαύρο καλώδιο του βολτάμετρου.

Αποσυνδέστε το κόκκινο καλώδιο του βολτάμετρου.

Αν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι πάνω από 12.4 βολτ, η μπαταρία σας είναι σε καλή κατάσταση. Aν παράλληλα δεν παρουσιάζει προβλήματα  φόρτισης και δεν έχει ξεπεράσει τα 4 έτη λειτουργίας, τότε δεν απαιτεί αντικατάσταση.

Εικονογράφηση από το site www.antallaktikaonline.gr

Πώς επιλέγουμε καινούρια μπαταρία

Η επιλογή της καινούριας μπαταρίας, όταν έρθει η ώρα για την αντικατάσταση της παλιάς, προϋποθέτει να γνωρίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ας τα δούμε:

Τσεκάρετε το μέγεθός της.

Τσεκάρετε για την ύπαρξη συστήματος Start-Stop ή αναγεννητικής πέδησης. Τσεκάρετε τη θέση των πόλων της μπαταρίας

Τσεκάρετε την τιμή του ρεύματος ψυχρής εκκίνησης (CCA-Cold Cranking Amps). 

Τσεκάρετε τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Τσεκάρετε την ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας (RC-Reserve Capacity Rating)

Ποια είναι τα είδη των μπαταριών και ποιες οι διαφορές τους

Υπάρχουν τέσσερα είδη μπαταριών αυτοκινήτου. Ας τα δούμε πιο κάτω αναλυτικότερα:

Μπαταρίες μολύβδου-αντιμονίου. Είναι οι κλασσικές μπαταρίες με στοιχεία μολύβδου και ηλεκτρολύτη, που επιτρέπουν τον έλεγχο των υγρών τους. Στις ημέρες μας χρησιμοποιούνται ελάχιστα. Κατά τη φόρτιση-αποφόρτιση εκλύουν εκρηκτικά αέρια, παράγουν αναθυμιάσεις, αποφορτίζονται ταχύτατα αν δεν λειτουργεί το όχημα και παθαίνουν θειίκωση (Sulfation). Είναι παρ’ όλα αυτά, οι φτηνότερες σε κόστος αγοράς. 

Μπαταρίες κλειστού κυκλώματος με υγρά. Δεν έχουν θύρες ελέγχου των υγρών. Δεν παράγουν αναθυμιάσεις, λειτουργούν με αμεσότητα, δεν αποφορτίζονται εύκολα.

Μπαταρίες AGM (Absorbed Glass Matted). Δεν διαθέτουν υγρά, οπότε ονομάζονται και «χωρίς ηλεκτρολύτη» ή «ξηρού τύπου». Δεν αυτοεκφορτίζονται, δεν παράγουν αέρια, αντέχουν στους κραδασμούς, αποδίδουν μεγαλύτερη ισχύ ρεύματος, έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και είναι ακριβότερες από τα δύο πιο πάνω είδη.

Μπαταρίες GEL (γέλης). Έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με τις μπαταρίες AGM.