Πότε θα ξεκινήσει ο μεγάλος δακτύλιος των Ιωαννίνων

Ο μεγάλος δακτύλιος της πόλης των Ιωαννίνων γίνεται πράξη, , σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα, θα ενώσει το μητροπολιτικό κέντρο με το παραλίμνιο μέτωπο και θα προσθέσει νέους ποδηλατόδρομους στην περιοχή.

Ο μεγάλος δακτύλιος ξεκινά άμεσα καθώς σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ιωαννίνων και του αναδόχου. Δέσμευση είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή εντός των επόμενων 15 μηνών.

«Έγινε μία μεγάλη προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Δήμου για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, ένα έργο πνοής για το λεκανοπέδιο. Τώρα περνά στα χέρια του αναδόχου και είμαστε σίγουροι ότι σε 15 μήνες θα έχουμε έτοιμο έναν νέο οδικό άξονα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου, ενός από τα μεγαλύτερα που χρηματοδοτούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Ο προϋπολογισμός για την συγκεκριμένη οδική αρτηρία ανέρχεται στα 24,8 εκατομμύρια ευρώ.

Το οδικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος περίπου 4.360 μ., ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο στην συμβολή της λεωφόρου Γεννηματά με την οδό Βογιάνου και καταλήγει στη συμβολή της οδού πρόσβασης προς το Πανηπειρωτικό στάδιο, με την οδό Ιωαννίνων του Δ.Δ. Ανατολής.

Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία 7 σύγχρονων ισόπεδων κυκλικών κόμβων (roundabouts), καθώς και παράπλευρων και κάθετων οδών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής σύνδεση και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Επίσης σε τμήμα του έργου θα κατασκευαστεί διαδρομή αναψυχής με πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο που θα συνδέσει την περιοχή με το παραλίμνιο μέτωπο και τον υφιστάμενο πεζόδρομο- ποδηλατόδρομο.

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία διακρίνεται σε τρία τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Από την οδό Βογιάνου έως το πέρας της Λεωφόρου Ειρήνης, διέρχεται στις παρυφές των ΡΣ Βοτανικού Βρυσουλας και Ανατολής. Το μήκος του είναι περίπου 2,6 χλμ

ΤΜΗΜΑ 2: Από την Λεωφόρο Ειρήνης έως την οδό Αγίας Σοφίας, διέρχεται μεταξύ των ΡΣ Κατσικάς και Ανατολής. Το μήκος του είναι περίπου 0,8 χλμ

ΤΜΗΜΑ 3: Εκτός σχεδίου περιοχή, στις παρυφές του Ρ.Σ. Ανατολής. Το μήκος του είναι περίπου 1,0 χλμ.

Οι ημερομηνίες σταθμοί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ακόλουθες:

06-09-2019 : Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με την υπ’ αριθ. 2341/6-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου

19-02-2020: Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

30-06-2020: Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 29/2020 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ  371Δ/5-7-2020) με την οποία το έργο υπάχθηκε στην ειδική διαδικασία 7Α του ν. 2882/2001

21 -10-2020 : Ορίζεται η πρώτη δικάσιμος στο Μονομελές εφετείο Ιωαννίνων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών με την διαδικασία 7Α του ν. 2882/2001

19-05-2021: Συζητείται τελικώς στο Μονομελές εφετείο Ιωαννίνων η  χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών με την διαδικασία 7Α του ν. 2882/2001

24-05-2021: Εγκρίνεται η διακήρυξη του έργου από την ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου

26-05-2021: Δημοσιεύεται ο διαγωνισμός στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

14-09-2021: Εγκρίνεται ο πίνακας παρακατάθεσης που απαιτείται σύμφωνα με την διαδικασία του 7Α του ν2882/2001

03-12-2021: Ολοκληρώνεται ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

27-12-2021:  Προεγκρίνεται το σχέδιο σύμβασης από την ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου

31-12-2021: Εγκρίνεται δέσμευση 650.000,00 € για την καταβολή αποζημιώσεων, σύμφωνα με την διαδικασία του 7Α του ν2882/2001