Το Αρσάκειο Ιωαννίνων ζητά εκπαιδευτικό για πρόσληψη

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες του Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων  θα προσλάβει εκπαιδευτικό για την εξής ειδικότητα: 

– Τεχνολόγος (ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89) 

Απαραίτητα προσόντα: 

Βαθμός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς» 

Διδακτική εμπειρία 

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους  σημείωμα στη διεύθυνση https://www.arsakeio.gr/jobs μέχρι και την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022.