Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου PROSFORA με τίτλο: Προσκυνήματα και Προσκυνηματικές περιηγήσεις στην Ελλάδα και την Αλβανία

Το Έργο PROSFORA υλοποιείται με τη συμμετοχή της Μητρόπολης Ιωαννίνων, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη πλευρά της Ελλάδας (15%).

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η ανάδειξη και η προβολή μνημείων Προσκυνηματικού ενδιαφέροντος, που εντοπίζονται για την Ελληνική πλευρά κυρίως στους Δήμους Κόνιτσας, Πωγωνίου, Φιλιατών, Ηγουμενίτσας, Σουλίου, Ζίτσας, Ζαγορίου, Μετσόβου, Ιωαννιτών και Δωδώνης, ενώ για την Αλβανική πλευρά εντοπίζονται στους Δήμους Αργυροκάστρου, Δερόπολης και Φοινίκης, της επαρχίας του Φιέρι και στο νομό της Κορυτσάς.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

 1. Η διαμόρφωση στρατηγικής στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.
 2. Η καταγραφή και ενίσχυση των επιλεγμένων μνημείων υψηλής ιστορικής αξίας και θρησκευτικής σπουδαιότητας.
 3. Η ανάπτυξη εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σε προσκυνηματικές τουριστικές διαδρομές, χρησιμοποιώντας ICT εργαλεία και μεθόδους.
 4. Η παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών σε επισκέπτες των Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, καθώς και των συναφών χαρακτηριστικών τους (τοπική κουζίνα, προϊόντα και υπηρεσίες- τοπικές επιχειρήσεις).
 5. Η προώθηση και branding των Προσκυνηματικών τουριστικών διαδρομών, καθώς και της τοπικής κουζίνας, προϊόντων και υπηρεσιών, ενεργοποιώντας τη διασυνοριακή περιοχή.
 6. Η εξασφάλιση της μεταφοράς, επεκτασιμότητας και βιωσιμότητας του έργου.

Το εταιρικό σχήμα υλοποίησης του έργου συνθέτουν οι παρακάτω φορείς:

 1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Επιτροπή Ερευνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Συντονιστής Εταίρος)
 2. Περιφέρεια Ηπείρου
 3. Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων
 4. Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστρου
 5. Ιερή Μητρόπολη Κορυτσάς
 6. Δήμος Αργυροκάστρου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου PROSFORA ανέρχεται σε 635.516,32 €

https://prosfora.project.uoi.gr/