Πώς θα δηλώσεις την απαλλαγή δημοτικού τέλους αν έχεις επιχείρηση στα ΙωάννιναΙωάννινα

Πώς θα δηλώσεις την απαλλαγή δημοτικού τέλους αν έχεις επιχείρηση στα Ιωάννινα

Τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών ή μείωσης αυτών έχουν οι επιχειρήσεις του Δήμου Ιωαννιτών που έχουν πληγεί