ΚΚΕ: Προβλήματα των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των ΙωαννίνωνΕπικαιρότητα

ΚΚΕ: Προβλήματα των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των Ιωαννίνων

Ο μαθητικός πληθυσμός στα 4 από τα 6 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία των Ιωαννίνων έχει αυξηθεί κατακόρυφα –λόγω και