ΚΚΕ: Προβλήματα των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των Ιωαννίνων

Ο μαθητικός πληθυσμός στα 4 από τα 6 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία των Ιωαννίνων έχει αυξηθεί κατακόρυφα –λόγω και των περικοπών των Παράλληλων Στηρίξεων από την κυβέρνηση – με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει και να λειτουργούν σε συνθήκες απόλυτου συνωστισμού.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό του «Σχολείου Ανάπηρων Παιδιών» (Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) στα οποία ο πληθυσμός των παιδιών διπλασιάστηκε. Ο διπλασιασμός του μαθητικού πληθυσμού φέτος, σε συνδυασμό με το χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, που στην πλειοψηφία τους έχουν πολλαπλές αναπηρίες. Το σχολείο αυτό περιμένει μάταια από το 2015, τη μεταστέγασή του σε νέο χώρο.

Στις σημερινές συνθήκες, με τις ψυχοσυναισθηματικές και μαθησιακές επιπτώσεις της πανδημίας ορατές με «γυμνό μάτι», αντί να ενισχυθούν τα Ειδικά Σχολεία με το απαραίτητο προσωπικό, έναν μήνα μετά το άνοιγμά τους παραμένουν υποστελεχωμένα. Από τα Ειδικά Σχολεία των Ιωαννίνων απουσιάζουν βασικές ειδικότητες που καθιστούν τη λειτουργία τους προβληματική έως επικίνδυνη, πχ Το 4ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο δεν έχει Σχολικό Νοσηλευτή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί τους μαθητές που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή ή έχουν σοβαρά νοσήματα. Το 2ο Ειδικό Δημ. Σχολείο δεν έχει Σχολική Φροντίστρια στο πρόγραμμα του Ολοήμερου και έτσι δεν μπορούν να υποστηριχτούν οι μαθητές στην αυτοεξυπηρέτησή τους. Λείπουν οι ειδικότητες του Φυσικοθεραπευτή, του Εργοθεραπευτή, του Ψυχολόγου, του Λογοθεραπευτή που είναι άκρως απαραίτητες για την παιδαγωγική και θεραπευτική υποστήριξη των μαθητών. Ακόμη κι εκεί που έχουν τοποθετηθεί αυτές οι ειδικότητες, μοιράζονται σε 3-4 Ειδικά Σχολεία, μην μπορώντας να υποστηρίξουν ούτε κατ’ ελάχιστον τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών.

Κι ενώ όλοι ανάμεναν να καλυφτούν αυτά τα κενά με μαζικές προσλήψεις στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, το Υπουργείο Παιδείας προσέλαβε πριν λίγο καιρό, μόλις 2.500 εκπαιδευτικούς –και στις 2 βαθμίδες εκπαίδευσης – σε όλη την Ελλάδα, όταν τα κενά είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια αυτού του αριθμού. Ειδικότερα, στα σχολεία Γενικής Αγωγής των Ιωαννίνων, λείπουν 8 εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης, 31 εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς να υπολογίζουμε τα 15 περίπου νέα αιτήματα που έγιναν από την αρχή του σχολικού έτους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κι ενώ οδεύουμε προς το τέλος του δεύτερου μήνα λειτουργίας των σχολείων, τουλάχιστον 150 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και Ανάγκες στα Γιάννενα, δεν δέχονται καμιά εκπαιδευτική υποστήριξη και έχουν αφεθεί στη μοίρα τους. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός,

  • Τι μέτρα θα παρθούν για την αποσυμφόρηση των τάξεων των Ειδικών Σχολείων στα Ιωάννινα έτσι ώστε η λειτουργία τους να μην εγκυμονεί κινδύνους στους μαθητές και το προσωπικό.
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των εργασιών στο κτήριο που κατασκευάζεται για να μεταστεγαστούν τα Ειδικά Σχολεία του ΣΑΠ. Κατά πόσο θα διασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι χώροι για τη λειτουργία του σχολείου με όλους τους παιδαγωγικούς όρους. 
  • Τι μέτρα θα πάρει ώστε να απαιτηθούν και διατεθούν χώροι στο υπάρχον κτήριο της ΕΛΕΠΑΠ, μέχρι να γίνει η μετεγκατάσταση στο νέο σχολείο. 
  • Πότε σκοπεύει να τοποθετήσει όλες τις απαραίτητες ειδικότητες στα Ειδικά Σχολεία των Ιωαννίνων ώστε να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα.
  • Πότε σκοπεύει να καλύψει όλα τα κενά στα Τμήματα Ένταξης και στις εγκεκριμένες από το ΚΕΔΑΣΥ Παράλληλες Στηρίξεις. 

 

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Δελής Γιάννης