Μαχαλάς: Ποια είναι η ιστορία της λέξης που χρησιμοποιούμε συνέχεια στα χωριάΙωάννινα

Μαχαλάς: Ποια είναι η ιστορία της λέξης που χρησιμοποιούμε συνέχεια στα χωριά

Και ποιος δεν έχει ακούσει ή μιλήσει για μαχαλάδες στο χωριό του σε κάποιο μέρος της Ηπείρου.