Μαχαλάς: Ποια είναι η ιστορία της λέξης που χρησιμοποιούμε συνέχεια στα χωριά

Και ποιος δεν έχει ακούσει ή μιλήσει για μαχαλάδες στο χωριό του σε κάποιο μέρος της Ηπείρου.

Συνήθως είναι ο πάνω και κάτω μαχαλάς και στη μέση η πλατεία του χωριού. Από πού προέρχεται όμως η λέξη και τι σημαίνει; Ο μαχαλάς είναι συνοικία ή γειτονιά και συναντάται από αρχαία χρόνια σε μέρη του αραβικού κόσμου, των Βαλκανίων, της Δυτικής και Νότιας Ασίας και των περιοχών με τις οποίες συνορεύουν.

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μαχαλάς ήταν η μικρότερη διοικητική μονάδα της οποίας επικεφαλής ήταν ο μουχτάρης. Συνήθως έπαιζε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας, καθώς μαζί με την τοπική θρησκευτική περιφέρεια και το τοπικό καφενείο (καχβεχανέ) αποτελούσαν τους κυριότερους κοινωνικούς θεσμούς. Οι μαχαλάδες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα εθνικά, θρησκευτικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά ενώ διέθεταν ως επί το πλείστον μια κεντρική πλατεία (μεϊντάνι) και μια υπαίθρια αγορά ή παζάρι (τσαρσί).