Παραδοσιακή ηπειρώτικη σπανακόπιταΣυνταγές

Παραδοσιακή ηπειρώτικη σπανακόπιτα

Υπάρχουν πολλές συνταγές για σπανακόπιτα αλλά η ηπειρώτικη και οι τοπικές παραλλαγές της πάντα ξεχωρίζουν.