Τελικό κοινό Συνέδριο απολογισμού του έργου RIVER2RIVER, στις 27 Ιουλίου 2021

Ο Δήμος Μετσόβου  ως Επικεφαλής εταίρος στην υλοποίηση του Έργου RIVER2RIVER,  διοργανώνει την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., το τελικό κοινό Συνέδριο απολογισμού του έργου με θέμα: «Τα αποτελέσματα υλοποίησης του έργου RIVER2RIVER». Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM με ελεύθερη δυνατότητα συμμετοχής του κοινού μέσω του συνδέσμου: . Το έργο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Στις εργασίες του τελικού Συνεδρίου του έργου RIVER2RIVER θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το σύνολο των Εταίρων που συγκροτούν το διασυνοριακό σχήμα υλοποίησής του, ήτοι:

  1. Δήμος Μετσόβου (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα)
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δικαιούχος 2, Ελλάδα)
  3. Δήμος Χιμάρας (Δικαιούχος 3, Αλβανία)

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα του Συνεδρίου, περιλαμβάνει:

  1. Χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζαφέα – Δημάρχου του Δήμου Μετσόβου
  2. Απολογισμός υλοποίησης του έργου RIVER2RIVER στο Δήμο Μετσόβου (Επικεφαλής Δικαιούχος)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τολίδης – iNNOS P.C. – Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου

  1. Απολογισμός υλοποίησης του έργου RIVER2RIVER από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ / Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας (Δικαιούχος Έργου 2)

Εισηγητής: Ιωάννης Δ. Λεονάρδος – Καθηγητής Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • Μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων ψαριών πριν από τον ποταμό Αράχθο
  1. Απολογισμό υλοποίησης του έργου RIVER2RIVER στο Δήμο Χιμάρας (Δικαιούχος Έργου 3)

Εισηγητής: Uran Dulaj – Συντονιστής έργου

  • Υλοποίηση του έργου RIVER2RIVER στη Χιμάρα και τα οφέλη του για την κοινότητά μας

Εισηγητής: Rineld Xhelilaj – Εξωτερικός εμπειρογνώμονας και τεχνικός βοηθός

  • Τεχνική υλοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ RIVER 2 RIVER

Η Πράξη RIVER 2 RIVER έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο τομέα της προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60), με ειδικότερη εστίαση στα διασυνοριακά ποτάμια και χειμάρρους (επιφανειακό υδατικό δυναμικό). Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές αποκατάστασης και διαχείρισης των ποτάμιων συστημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2000/60 αλλά και σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις και το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο των θεωριών των «Πράσινων Υποδομών» (Green Infrastructure) και της «Διακυβέρνησης των Υδάτων» (Water Governance).