Θετικά σήματα κορονοϊού στα λύματα των Ιωαννίνων

Σε συμφωνία με την παρατηρούμενη αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού των τελευταίων ημερών, οι αναλύσεις των ακαθάρτων υδάτων της πόλης κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες (28/6-11/7) έδειξαν και πάλι θετικά σήματα. Τα αποτελέσματα της 37ης και 38ης σειράς δειγμάτων απεκάλυψαν την ύπαρξη κορωνοϊού στα λύματα της εισόδου των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού με το σήμα στην 38η ανάλυση να είναι ενισχυμένο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων από τα άλλα 12 σημεία δειγματοληψίας ήταν αρνητικά.