Φώτης Βάββας: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Ιωαννιτών

Στην Γεωργία Χαλάτση και το Ήπειρος TV1 μίλησε το βράδυ της Πέμπτης, ο κ. Φώτης Βάββας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης δήμου Ιωαννιτών και αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες.Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορούσε τις προσπάθειες και τα βήματα που γίνονται ώστε να καταστεί η πόλη των Ιωαννίνων «Έξυπνη Πόλη».

Ο ίδιος ανέφερε:

«Ένας σύγχρονος Δήμος μόνο εάν καταφέρει να ενσωματώσει την τεχνολογική εξέλιξη στην καθημερινότητά του θα καταφέρει διαχρονικά να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό διαβίωσης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Για τον Δήμο Ιωαννιτών η πολιτική ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών θα πρέπει να έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση και βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

Η Δημοτική μας Αρχή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας αυτόνομης, οριζόντιας δομής που θα μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις υπόλοιπες δομές του Δήμου, προχώρησε στη σύσταση αντιδημαρχίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Έξυπνης Πόλης. Επιπλέον, με τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «100 Intelligent Cities Challenge» και πρόσφατα με την ένταξη στις 100 «κλιματικά ουδέτερες» ευρωπαϊκές πόλεις, o Δήμος Ιωαννιτών  καθίσταται μέρος ενός διεθνούς δικτύου καινοτομίας και συνεργασίας ευρωπαϊκών πόλεων που οραματίζονται ένα βιώσιμο μέλλον, κλιματικά και ενεργειακά Ουδέτερων και Έξυπνων, με την τεχνολογία να αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο Δήμος μας, μετά από πολύμηνη διαδικασία και στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποβολής προτάσεων δράσεων έξυπνης πόλης των Δήμων προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», ολοκλήρωσε τη σύνταξη και υποβολή του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου και του σχεδίου δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης Δήμου Ιωαννιτών, για τα οποία έλαβε προέγκριση από την ΚτΠ ΜΑΕ και σύμφωνα με αυτά προχώρησε στην υποβολή του Τεχνικού Δελτίου της πρότασης, συνολικού ΠΥ 3.069.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Έξυπνης Πόλης, περιλαμβάνει τις ψηφιακές υποδομές και εφαρμογές που ήδη έχουν αναπτυχθεί, τις δράσεις Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, τις δράσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΑΤ08 και ΑΤ14 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, τις δράσεις του RRF, καθώς επίσης και δράσεις με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030. Αποτελεί το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Ψηφιακό Δήμο του 2030, το οποίο θα επικαιροποιείται και θα αποτελεί οδηγό για την ένταξη δράσεων σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συμπληρωματικά του Στρατηγικού Σχεδιασμού, σχεδιάστηκε ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσεων για την τριετία 2021-2024, με αναλυτική αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες και προτεραιότητες του Δήμου τόσο σε θέματα εφαρμογής ψηφιακών πολιτικών όσο και σε θέματα ανάπτυξης υποδομών. Σε πρώτο στάδιο θα υλοποιηθούν τα απολύτως απαραίτητα (πχ ολοκλήρωση υποδομών δικτύωσης και δημιουργίας σύγχρονου κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης, ενσωμάτωσης συστημάτων Κυβερνοασφάλειας- Cybersecurity) και εν συνεχεία η σταδιακή ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων (στους τομείς κινητικότητας, ασφάλειας, ενέργειας, ψηφιακής αναβάθμισης και μετασχηματισμού των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών κα), ώστε το εγχείρημα να έχει διαχρονικότητα και συνέχεια.

Ενδεικτικά, στο συγκεκριμένο πλαίσιο εντάσσονται δράσεις όπως:

  • Έξυπνες διαβάσεις.
  • Έξυπνες στάσεις.
  • Δημιουργία Σύστηματος οπτικών αισθητήρων για την παρακολούθηση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών και πολιτών, παρακολούθησης της κυκλοφορίας και αποτροπής της παράνομης και αντικοινωνικής στάθμευσης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης,
  • Λειτουργία Σύστηματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, Έγκαιρης Ανίχνευσης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών,
  • Δημιουργία Σύστηματος Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός Πόλης,
  • Δημιουργία του Κέντρου Επιτελικής Διαχείρισης Έξυπνης Πόλης (Control Room),
  • Επέκταση του Ασύρματου Δικτύου LoraWAN & Public Wifi,
  • Ενσωμάτωση Συστήματων Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) καθώς και η
  • Δημιουργία Υποδομής Ψηφιακού Διδύμου ή Digital Twin για τον κεντρικό ιστό της πόλης μας.

Βασική προϋπόθεση για την ομαλή αποδοχή και μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή αποτελεί για τον δήμο μας η ψηφιακή επιμόρφωση των δημοτών. Ο Δήμος μας σχεδιάζει και θα υλοποιήσει μια σειρά από εξειδικευμένες δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, ώστε να συνδράμει στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της ψηφιακής κουλτούρας σε όλους τους δημότες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος μας έχει πιστοποιηθεί ως Ακαδημία CISCO και προσφέρει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα στις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα οργανώνει ημερίδες ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα όπως η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και η διαδικτυακή ασφάλεια.

Η Δημοτική μας Αρχή θέτοντας στόχους, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής και ακολουθώντας το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού φιλοδοξεί να δώσει στην πόλη μας την ψηφιακή σφραγίδα που της αξίζει. Γιατί μόνο τότε θα βελτιώσουμε πραγματικά την καθημερινότητα των πολιτών του δήμου μας, ενώ παράλληλα θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές ανάπτυξης και ευκαιρίες επένδυσης.»