Γιάννενα: 3 Θέσεις Μηχανικών Π.Ε. πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία iNNOS

Η Εταιρεία iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΚΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται ενεργά από το 2015, στο τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και την εκπόνηση μελετών, για την ωρίμανση και την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων δημόσιων φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες κ.α.). Λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών που απορρέουν από τα έργα της εταιρείας, στους τομείς του ενεργειακού σχεδιασμού, των αστικών αναπλάσεων και κινητικότητας, επιθυμεί να ενσωματώσει στο υφιστάμενο δυναμικό της, τρία (3) στελέχη πλήρους απασχόλησης, τα οποία και θα ενισχύσουν  το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Δημοσίου.

Κωδ. Θέση: ΑΜ-1 (Αρχιτέκτονας Μηχανικός-1 άτομο)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Π.Ε.)
 • Άριστη χρήση Η/Υ (εφαρμογές γραφείου, χρήση διαδικτύου κ.λπ.)
 • Άριστη γνώση πακέτων λογισμικού AutoCAD, Revit, V-Ray, Photoshop, SketchUp Pro,
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.,
 • Ευχέρεια επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Επιθυμητά/Συνεκτιμώμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα σε θεματικούς επιστημονικούς τομείς ενδιαφέροντος Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Άριστη γνώση πακέτων λογισμικών DIALUX ή/και RELUX ή/και LUMION ή/και
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στην σύνταξη προ-μετρήσεων και προϋπολογισμών δημοσίων έργων (τιμολόγια δημοσίων έργων

Κωδ. Θέσης: ΕΝΕ-1 (Μηχανικός Ενεργειακού Σχεδιασμού-1άτομο)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε
 • Γνώση ΚΕΝΑΚ,
 • Άριστη χρήση Η/Υ (εφαρμογές γραφείου, χρήση διαδικτύου κ.λπ.)
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.,
 • Ευχέρεια επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Επιθυμητά/Συνεκτιμώμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα στο τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού ή/και των ΑΠΕ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και στη σύνταξη μελετών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρολογικών δικτύων δημοτικών υποδομών (π.χ. οδοφωτισμός)
 • Γνώση λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ή άλλου αντίστοιχου (π.χ. 4M-KENAK).
 • Εμπειρία στην σύνταξη προ-μετρήσεων και προϋπολογισμών δημοσίων έργων (τιμολόγια δημοσίων έργων)

Κωδ. Θέσης: ΠΜ-1 (Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος-1 άτομο)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με κατεύθυνση εξειδίκευσης τα συγκοινωνιακά έργα (συγκοινωνιολόγος)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού/μελέτης θεμάτων αστικής κινητικότητας / προσβασιμότητας
 • Άριστη χρήση Η/Υ (εφαρμογές γραφείου, χρήση διαδικτύου κ.λπ.)
 • Άριστη γνώση πακέτων λογισμικού AutoCAD
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.,
 • Ευχέρεια επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Επιθυμητά/Συνεκτιμώμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα στο τομέα σχεδιασμού συγκοινωνιακών έργων ή/και αστικών αναπλάσεων ή/και των μεταφορών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στην σύνταξη προ-μετρήσεων και προϋπολογισμών δημοσίων έργων (τιμολόγια δημοσίων έργων) ή/και

Για όλες τις θέσεις προσφέρεται:

 • Πλήρης και σταθερή απασχόληση
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στα Ελληνικά ή Αγγλικά, στη διεύθυνση: info@innosconsulting.com

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα