Γιάννενα: Διακοπή νερού λόγω βλάβης

Λόγω σοβαρής απρόβλεπτης βλάβης αυτή την ώρα στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ υπάρχει διακοπή υδροδότησης σε: Μπιζάνι Νεοκαισάρεια, Κουτσελιό, Γορίτσα, Κολωνιάτι, Σερβιανά, Μολυβαδιά και Αβγό και απευθείας παροχές από το ΣΥΔΛΙ στα Σερβιανά. Ενδέχεται να εμφανιστεί μείωση πίεσης ή και διακοπή υδροδότησης.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την αποκατάσταση της βλάβης και της ηλεκτροδότησης, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές σε χρόνο που κατά περίπτωση μπορεί να υπερβαίνει αρκετές ώρες.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι για περιορισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την διακοπή μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα ύδρευσης στο σύνολο των περιοχών που αναφέρονται.