Ηγουμενίτσα: Νέα παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 49915/2022 δίδεται νέα παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2022, για την υποβολή δηλώσεων ορθών τετραγωνικών μέτρων για τον καθορισμό της επιφάνειας των ακινήτων.

Στις παραπάνω διατάξεις υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις οφειλές που θα προκύψουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων, καθώς και των προστίμων.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι δημότες μας να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους σχετικά με τα αδήλωτα τετραγωνικά.