Οι εγγραφές ξεκίνησαν με έξι καινούριες ειδικότητες στο ΙΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ!

Η ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22 για το Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ έχει ξεκινήσει, καθώς η διαδικασία εγγραφών των υποψήφιων σπουδαστών στα εξειδικευμένα τμήματά του, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 20/09/2021, (ώρα 18:00).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Στη φετινή χρονιά στο Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ, θα λειτουργήσουν έξι (6) νέες ειδικότητες, με πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα οι νέες ειδικότητες για το Α’ εξάμηνο είναι:

  1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  2. Βοηθός Φαρμακείου
  3. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
  4. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
  5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
  6. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, η φοίτηση στο Ι.Ε.Κ. διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα παρέχεται η απαιτούμενη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση ειδικότητας, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, ενώ το πέμπτο (5ο) εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, διάρκειας 960 ωρών.

Οι σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης, δίνουν  εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, αποκτώντας το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, το οποίο είναι επιπέδου 5!

Μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων έχουν άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

Το Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ βρίσκεται στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 26510-68160, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ.:  http://iek-oaed.ioa.sch.gr/.